Dịch vụ

Các giao dịch công chứng khác

Phòng Công chứng Sông Hàn thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Phòng Công chứng Sông Hàn thành phố Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Luật Công chứng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Hợp đồng mua bán căn hộ.
Hợp đồng tặng cho căn hộ.
Hợp đồng thuê nhà.
Hợp đồng mượn nhà.
Hợp đồng đặt cọc.
Hợp đồng góp vốn.
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bảo lãnh cho người  thứ ba vay vốn ngân hàng.
Hợp đồng thế chấp các loại tài sản khác (ô tô, máy móc….)
Hợp đồng uỷ quyền.
Hợp đồng mua bán xe.
Văn bản khai nhận di sản thừa kế.
Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế.
Di chúc.
Văn bản thoả thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng.
Văn bản thoả thuận phân chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Giấy cam đoan.
Giấy uỷ quyền.
Văn bản huỷ.
Các loại việc khác theo quy định của pháp luật.

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Sông Hàn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung