Dịch vụ

Công chứng hợp đồng, giao dịch

Văn phòng công chứng SÔNG HÀN nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:
- Hợp đồng mua bán
- Hợp đồng chuyển nhượng ( Quyền sử dụng đất, nhà ..)
- Hợp đồng tặng, cho ( Quyền sử dụng đất, nhà…)
- Hợp đồng mượn  tài sản
- Hợp đồng thuê ( Quyền sử dụng đất, nhà, tài sản..)
- Hợp đồng thuê khoán
- Hợp đồng thế chấp ( Bất động sản )
- Hợp đồng cầm cố ( Động sản )
- Hợp đồng góp vốn ( Bằng quyền sử dụng đất, nhà…)
- Hợp đồng trao đổi tài sản
- Hợp đồng bảo lãnh
- Hợp đồng ủy quyền
- Sửa đổi hợp đồng
Một số hợp đồng, giao dịch khác…

Hổ trợ - liên kết

Để đáp ứng nhu cầu công chứng ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện để giải quyết công việc một cách nhanh chóng,phòng công chứng Sông Hàn đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển đổi mô…

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung