Dịch vụ

 • Thỏa thuận tài sản vợ chồng

  Khi phân chia tài sản chung vợ chồng (có quyền sử dụng đất), các bên có thể yêu cầu cơ quan công chứng hoặc cơ quan chứng thực chứng nhận việc phân chia đó.

 • Các giao dịch công chứng khác

  Phòng Công chứng Sông Hàn thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Thẩm quyền của Phòng Công chứng Sông Hàn thành phố…

 • Công chứng hợp đồng, giao dịch

  Văn phòng công chứng SÔNG HÀN nhận công chứng các loại hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

 • Công chứng di chúc , thừa…

  Công chứng về thừa kế bao gồm: công chứng thoả thuận phân chia di sản thừa kế, công chứng khai nhận di sản thừa kế và công chứng từ chối

Dịch vụ sau công chứng

thông tin đặt hẹn

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung

gửi thư góp ý

Tên
Email
Tiêu đề
Địa chỉ
Nội dung